Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama išvengti gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais sutrikimų, iki 2019 m. gegužės 31 d. (pratęsta iki 2019 m. rugsėjo 1 d.) nustato pereinamąjį laikotarpį dėl įspėjimo signalų valdymo.

Pereinamojo laikotarpio metu prašome vaistines ir ASP įstaigas ignoruoti įspėjimo signalus ir išduoti (parduoti) vaistinius preparatus gyventojams/pacientams.

Taip pat prašome didmeninio platinimo įmones ignoruoti įspėjimo signalus ir tiekti vaistinius preparatus vaistinėms bei ASP įstaigoms.

Tik esant pagrįstų įtarimų, kad vaistinio preparato pakuoti gali būti falsifikuota <…> vaistinio preparato neišduoti ir apie tai informuoti NVVO ir VVKT.

Išsamiau su Sveikatos pilnu apsaugos ministerijos pranešimu susipažinti galite čia: SAM Dėl įspėjimo signalų valdymo.

Taip pat ir Europos Vaistų Verifikacijos Organizacija praneša apie Europos Vaistų Verifikacijos Sistemos stabilizacijos laikotarpį, kuris truks iki šių metų Rugsėjo mėnesio. EMVO pranešimą (anglų kalba) rasite čia: EMVS Stabilisation Period.