Nacionalinė verifikacijos sistema, veikianti Lietuvoje, priklauso bendrai Europos vaistų verifikacijos sistemai, kuri siekia visose Europos Sąjungos (ES) šalyse sukurti bendrą vieningą vaistų tikrinimo sistemą. Ji padės suinteresuotoms šalims gauti visą reikiamą informaciją ir atsekti kiekvieną medikamentą nuo jo gamybos pradžios iki pardavimo, taip sumažinant falsifikuotų vaistų patekimo į rinkas riziką.

Bendra ES duomenų bazė

Tam, kad įgyvendinti sistemos tikslus, bus sukurta bendra ES duomenų bazė, kurioje pagal standartizuotą brūkšninį kodą kiekviena suinteresuota šalis galės atsekti visų vaistų judėjimą.

Kompanijos, tiekiančios vaistus ES valstybėms, turės žymėti savo gaminių pakuotes specialiais kodais (unikaliais identifikatoriais) ir juos įvesti į Europos vaistų verifikavimo sistemą.

Duomenų sutikrinimas su centrine Europos sistema Lietuvos Nacionalinė verifikacijos sistemai leis perduoti ir modifikuoti produkto ir jo pakuotės duomenis bei atšaukti produktus bei jų partijas pagal gamintojų prašymus.

Lietuvoje – „Blueprint” sisteminis modelis

Medikamentus gavę didmenininkai ir vaistinės, ligoninės bei kitos sveikatos apsaugos paslaugas teikiančios įstaigos bus atsakingos už jų patikrinimą. Jie turės įsitikinti, kad vaistai yra registruoti duomenų kaupykloje, o juos pardavus – išregistruoti ir taip užtikrinti, jog produktai nebus perparduodami.

Lietuvos Nacionalinė verifikacijos sistemos duomenų kaupykla sukurta remiantis „Blueprint” sisteminiu modeliu. Tai reiškia, kad ji sukurta ir valdoma kaip saugi debesų kompiuterijos technologija, paremta modernia architektūra, automatiniu duomenų replikavimu ir atstatymu.

Lietuvos Nacionalinė verifikacijos sistemos duomenų kaupykla ir jos valdymas yra visiškai atskirti nuo kitų šalių sistemų valdymo. Kaupykla nacionaliniu lygiu saugo produktų ir pakuočių duomenis, tvarko vaistinių ir didmenininkų prašymus verifikuoti ir pasikeisti medikamentų statusą, sutikrina duomenis su centrine Europos sistema.

Medikamentų statuso pakeitimai gali apimti medikamentų pakuočių išdavimą, pakuočių „užšaldymą” tolimesniam tyrimui, pakuočių sunaikinimą, jų vagystės užfiksavimą ir pakuočių eksportavimą į trečiąsias šalis. Nacionalinės verifikacijos sistemos duomenų kaupykla gali sudaryti galimybę pakuotes apipavidalinti kaip pavyzdžius, įskaitant ir nemokamus mėginius.

Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (NVVO) atsakinga už duomenų kaupyklos diegimą Lietuvoje ir užtikrina jos atitikimą nustatytiems tarptautiniams reikalavimams. NVVO reguliariai atlieka auditą, reaguoja į užklausas, užtikrina kaupyklos prieinamumą vartotojams ir taip prisideda prie bendros vaistų verifikacijos sistemos sklandaus veikimo.

Lietuvos Nacionalinės verifikacijos sistemos veikimas

Vaistinėms, ligoninėms, didmenininkams, programinės įrangos tiekėjams ir kitoms organizacijoms galimybę registruotis prie sistemos suteikia Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (NVVO).

Registracija vyksta internetu. Jos metu organizacijos prašoma pateikti informaciją apie asmenį, kuris atstovaus besiregistruojančią įstaigą.

Baigus registracijos procesą, šis asmuo galės sukurti papildomus prisijungimus savo atstovaujamai organizacijai ir nustatyti jų funkcijas, leidžiančias administruoti vietines sąskaitas bei atsisiųsti ir tvarkyti kliento informaciją siekiant saugiai keistis duomenimis tarp sistemų.

Lietuvos Nacionalinės verifikacijos sistemos administravimo portalo vartotojų gidą (anglų kalba) rasite čia: NMVS Portal User Guide for Local Organisations – Release 4.1 V1.0

Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (NVVO) seka kiekvieną medikamentų pakuotę, patenkančią ir paliekančią Europos tiekimo grandinę, bei saugo šalies rinką nuo falsifikuotų medikamentų patekimo į ją.

Sistema yra maksimaliai saugi, tačiau būtina pasiruošti galimybei, kad į ją bus bandoma įsilaužti siekiant sutrikdyti medikamentų patekimą į tiekimo grandinę. Todėl Lietuvoje Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacijos duomenų kaupykla veikia ypač saugios „Blueprint” sistemos pagrindu. Ši sistema ypač gerai išnaudoja debesų platformos gynybinius pajėgumus, gali riboti kiekvieno prisijungimo greitį ar jį visai blokuoti, koduoja duomenis ir leidžia prisijungti tik iš autorizuotų klientų sistemų.

Sistemos aktyvumo statusą sužinoti galite čia:
https://status.nmvo.eu/

Žalias statuso spalva reiškia, kad sutrikimų nenustatyta ir sistema funkcionuoja be trikdžių.

Skenerio testas leidžiantis nustatyti teisingus Jūsų skenerio parametrus.

 

https://nvvo.lt/ScannerTest/StartPage.html