Dalijamės su Jumis Europos Komisijos išleistu laišku, kuriame apibrėžiami teisiniai įsipareigojimai, kurie nuo kitų metų vasario 9 dienos, bus taikomi skirtingoms suinteresuotosioms šalims. Komisija labai aiškiai nurodo: “Svarbu, kad dabar visos suinteresuotosios šalys imtųsi veiksmų jau dabar, kad užtikrintų naujų taisyklių laikymąsi, kol dar yra pakankamai laiko pasiruošti”.

Šis laiškas šiuo metu siunčiamas visiems rinkodaros teisių turėtojams (MAH) Europos Sąjungoje (ES yra maždaug 2 000 rinkodaros teisių turėtojų) ir bus paskelbtas Europos Komisijos tinklalapyje. Jau rytoj išverstos versijos bus siunčiamos valstybėms narėms.

Laiško turinį (angliškai) galite rasti čia: Letter to stakeholders on obligations.