EMVO dalinasi informacija apie Europos Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti Deleguotojo Reglamento (2016) 22 straipsnį.

Europos Komisija oficialiai suteikė laikiną nukrypimą nuo didmenininkų įpareigojimo deaktyvinti unikaliuosius identifikatorius, eksportuojamus į Jungtinę Karalystę, iki 2021 m. Gruodžio 31 d.